The Voice | Magic FM&TV | Витоша | Веселина
Меджик Коледа - Виж кой говори... със Сердика Център и Magic FM!
Меджик Коледа - Виж кой говори... със Сердика Център и Magic FM!
Меджик Коледа - Виж кой говори... със Сердика Център и Magic FM! Вторник, 19.11.2013 г., 12:40 ч.


Виждали ли сте някога ходеща коледна елха, която говори? 

Е, това може да ви се случи всеки делничен ден от 12:00 до 18:00 часа и то в рамките на цял един месец /от 20 ноември до 20 декември/. 

И това не е всичко, тя ще раздаде над 400 страхотни награди! Слушайте радио Magic FM, вижте живата коледна елха в Сердика Център и се обадете на ефирния телефон 809 1001 в радиото и можете да спечелите една от наградите, предоставени от магазините в Сердика Център.

На 20 декември Сердика Център ще се превърне в гореща точка за раздаване на награди. На живо в търговския център и в ефира на радиото, всеки който е звънял в периода на играта ще има шанса да спечели една от 7-те големи награди, а именно:

1. Дамско кожено палто от Bianca

2. ваучер на стойност 500 лв. от Orangе

3. телевизор Telefunken от Technopolis

4. кожен спортно-елегантен сак от ART 

5. смартфон SONY Xperia L от Sony Center

6. подаръчна кошница с продукти на стойност 400 лв. от L'Occitane

7. тава за печене и готвене на пара Vitalis Asia от WMF


  

Меджик Коледа - Виж кой говори... със Сердика Център и Magic FM!


Спечелените ваучери са валидни до 15.01.2014г. Всеки спечелил може да получи ваучера си в бюро Паркинг, Ниво +3 в Сердика Център. Повече информация на  02/495 21 22, от 09 до 17 часа.

 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на Меджик Коледа - игра на СЕРДИКА ЦЕНТЪР

 

Настоящите Официални правила уреждат условията и правилата за участие в играта „Меджик Коледа“.

 

I. Организатор


1.1 
Организатор на играта “Меджик Коледа” („Играта”) е ЕЦЕ ПРОЕКТМЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 175005496, със седалище и адрес на управление в гр. София 1505, район Оборище, бул. Ситняково 48, офис сграда Сердика офиси, ет. 7, наричано по-долу за краткост „Организатор”.


1.2 Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Официалните правила, включително срок на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Сердика Център www.serdikacenter.bg

 

II. Продължителност

 

2.1 Период на игратата: 20.11-20.12.2013г.;

2.2 Срокът на играта може да бъде променен от организатора, като това следва да бъде публикувано в сайта www.serdikacenter.bg.

 

III. Право на участие в Конкурса

 

3.1 Право да участват в Играта имат всички физически лица на възраст над 16 (шестнадесет) години с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица („Участник”).

 

 

3.2. В случай че наградата бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо изрично писмено съгласие на негов родител/попечител, което се предоставя на Организатора.

 

IV. Награди


4. 
Победителите в Играта ще спечелят описаните в приложение награди.

 

V. Механизъм

 

5.1 Всеки делничен ден в този периодa на Играта в "Сердика Център", от 12:00 до 18:00 часа ще има ходеща коледна елха, която ще обикаля търговския център. Водещите ще анонсират в ефир в определените часове(12:00-18:00 ) за коледната елха и всеки слушател и клиент по това време в "Сердика Център", когато види коледната елха да се обади на ефирния телефон на радиото 809 1001. Слушателят може да попита коледната елха дали е говореща и да се включат в ефир. Всеки има шанс да спечели награда , когато се обади и участва в промоцията. Участниците обадили се на ефирния телефон могат да участват в коледната томбола в края на периода на играта. Големите награди се теглят на 20 декември в "Сердика център" .

 

5.2 Условието на играта е да се слуша програмата на радио „Меджик ФМ“ всеки ден от 20.11 до 20.12.2013г. да посети търговския център и да се обади в ефир на слушателския телефон за да участва в играта.

 

5.3 Тегленето на големите награди се провежда в края на периода на кампанията-20.12.2013г. в "Сердика Център" и на живо в ефира на радио "Меджик ФМ".

Подробности и правилата за участие в радиоигри са публикувани на сайта на радио "Меджик ФМ".

 

VI. Получаване на наградите

 

6.1 При получаване на наградата печелившият участник следва да представи издадения от Организатора ваучер в съответния магазин на Сердика Център София, от който е.


6.2 Наградата – ваучер се получава лично или от изрично упълномощен представител. При получаването на награда спечелилият участник следва да представи лична карта или друг документ за самоличност на съответния служител на Организатора, който му я връчва.

 

6.3 Получаването на наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от спечелилия участник и служител на Организатора.

 

VI. Прекратяване на играта

7. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това публично на страницата на Сердика Център на адрес: www.serdikacenter.bg или по друг подходящ начин. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

VII. Други


Официалните правила на Играта са изготвени, публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на Играта на адрес: www.serdikacenter.bg.

Като участват в Играта, Участниците приемат безусловно и се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила.

 

Организаторът не е отговорен за забавяния, промени и технически смущения. Организаторът не е отговорен за евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини, извън контрола му.

 

Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Играта и/или Организатора. Всеки опит за измама ще доведе до дисквалифициране на Участника и при налични доказателства Организаторът може да подведе този Участник под съдебна отговорност.

 

Участниците носят отговорност за всички разходи, направени от тях, в резултат на участието им в Играта.

 

Наградите в Играта не могат да се заменят. Няма да бъде предлагана и тяхната парична равностойност. Ако, вследствие на обстоятелства извън контрола на Организатора, той не може да предостави посочената Награда (и), Организаторът си запазва правото да предостави заместваща Награда на същата или по-висока стойност.

 

Участниците в Играта дават съгласието си за използване на техни лични данни. Всички лични данни, включително, но не само името на Участника и/или и-мейл адреса ще бъдат използвани единствено във връзка с тази Игра и няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен за целите на Играта (включително бъдещи промоции).

 

Тази Игра не е обвързана с покупка.

 

 

 

 

  

 

 

 Oбщите правила на игрите в радио Меджик ФМ можете да видите тук, а правилата за обработка на личните данни - тук!
Коментари