Канал 3 | The Voice | Magic FM&TV | Витоша | Веселина
гледай слушай
Само 3 от 21 дезинфектантa за ръце отговарят на изискванията
Само 3 от 21 дезинфектантa за ръце отговарят на изискванията
Снимка: pixabay.com
Само 3 от 21 дезинфектантa за ръце отговарят на изискванията Вторник, 28.04.2020 г., 16:37 ч. Това показва проучване на "Активни потребители"

Само 3 от 21 тествани препарата за дезинфекция на ръце съответстват напълно на препоръките на Световната здравна организация за концентрацията на алкохол. В същото време цената им варира от 15 до 259 лева за литър, показва проучване на "Активни потребители".

В изследването са включени 21 търговски марки. В поднесеното на етикетите на някои от препаратите са установени редица пропуски. При един продукт не е изписан производителя. Пропуснато е и активното вещество. При други 6 препарата отсъства информация за концентрацията на активното вещество (% алкохол).

Празнини има и при описанието на помощните съединения. В 6 продукта те отсъстват. При 2 търговски марки не са поставени задължителните надписи и пиктограми за опасност (риск от запалимост). На практика само при 8 от 21 продукта етикетите поднасят достатъчно информация на потребителите.

Интересна информация се получава от анализа на цените. Ако се преизчисли цената за 1 литър се виждат огромни разлики при различните продукти. Тя варира от 15 до 259 лева за литър! Няма ясна корелация между цена и качество, ако то е измерено в концентрация на алкохола. Някои от евтините продукти съответстват на критериите за дезинфектанти за ръце. Обратно, при скъпи марки се установява недостатъчна концентрация на алкохол, но пък се набляга на присъствието на безмислени добавки от масла и парфюми.

При всичките 21 търговски марки посредством хроматография е определена концентрацията на алкохолите. Идентификацията на активните бази показва, че с две изключения, в препаратите за дезинфекция на ръце се влага етилов алкохол. Съобразно изискванията на СЗО и ЕС етиловия алкохол е правилен избор за дезинфекция на ръцете.

Основен критерий за качеството на търговските продукти е концентрацията на активната база, т.е. спирта. Съгласно препоръките на СЗО и ЕС в препаратите за дезинфекция на ръце трябва да има 70 тегловни или 80 обемни процента етилов или пропилов/изопропилов алкохол. Това не е изпълнено при мнозинството от продуктите на нашия пазар. Само при 3 от 21 препарата се установява концентрация на алкохола от 70% (маса/маса). При 16 препарата измереното количество на алкохола е в диапазона от 50 до 69,9%. Това означава, че способността им да убиват микроорганизмите е по-малка в сравнение с оригиналната рецепта на СЗО. При 2 препарата, стойностите измерени за етанол са под 50%. Концентрацията на алкохола в тях не е достатъчна за дезинфекция и те не би трябвало да се използват за тази цел.

Като цяло, само 3 (14,3% от изследваните) търговски марки съответстват напълно на препоръките на СЗО за концентрация на алкохол.

Допълнително всичките 21 проби са били анализирани за наличието на токсичния за хората метилов алкохол. През последните години върху неговата употребата за технически и медицински цели бяха наложени редица забрани. Например в течността за автомобилни чистачки, широко използвания в миналото метанол, беше редуциран до 0,5%. Относно препаратите за дезинфекция на ръце няма единен стандарт. В тях обаче е възможно, да се влага и не особено качествен спирт и затова има опасност от попадане на метилов алкохол. Резултатите от анализа на "Активни потребители" показват ниски нива на замърсяване с метанол. Само при една проба е била установена концентрация от 0,5% м/м метилов алкохол, което е относително ниско и не може да предизвика интоксикация при външна употреба. При останалите препарати нивата са около 0,1% или по-ниско.

В проучването са включени 21 марки закупени от магазини, аптеки и бензиностанции в София през месец април 2020г. Извършен е анализ на етикетите и е определено лабораторно наличието на метанол, етанол, пропанол и изопропанол, както и количествен анализ на алкохолите.

Коментари