Канал 3 | The Voice | Magic FM&TV | Витоша | Веселина
гледай слушай
Столичната библиотека навършва 91 години
Столичната библиотека навършва 91 години
Снимка: БГНЕС
Столичната библиотека навършва 91 години Четвъртък, 24.10.2019 г., 09:15 ч. По този повод ще се издават безплатни едногодишни карти на всички желаещи

Днес Столичната библиотека навършва 91 години от създаването си. По този повод ще бъде открито интерактивно студио, подходящо за деца. Ще бъде открит и дигитален център, който ще предлага безплатно копиране и сканиране до 5 страници.

Всички желаещи ще получат безплатни едногодишни читателски карти.

24 октомври 1928 година се счита за рождена дата на Столичната градска библиотека. С уведомителна разпоредба на тогавашния кмет Владимир Вазов се създава общински музей с три отдела: музей, библиотека и архив. Фактическото откриване е през лятото на 1929 година в помещение на пл. "Славейков" № 9. Книжният фонд на библиотеката тогава е 5311 тома.

Първият директор е Коста Вълев - уредник на общинската библиотека и музей.

От 1995 г. библиотеката е юридически самостоятелна организация на Столичната община.

От 18 юли 1998 г. до 20 юли 2008 г. директор на Столичната библиотека е Георги Белчев. С неговото назначение започва изпълнението на стратегическата му програма - превръщането на библиотеката в модерен културно-информационен институт и във фактор за развитието на гражданското общество у нас, който съчетава интердисциплинарност по съдържание и интерактивност по форма и дейности. Така съхраняваните днес в Столичната библиотека и филиалите й универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове (около 1 000 000 библиотечни единици), осигуряват библиотечно обслужване на хиляди столичани, а изградената компютърна мрежа и Интернет предлагат достъп до библиографски, пълнотекстови и административни български и чужди бази данни.

Въвеждането на автоматизирана единна регистрация на читателите в Централната библиотека и филиалите й улесняват още повече ползването й.

Статутът й на регионален културен институт (от 1 юли 2000 г.) й дава правата и задълженията да оказва помощ на всички библиотеки от София област на методическо и организационно ниво.

Столичната библиотека развива интензивна международна дейност - чрез обмен на информация, съвместно участие в проекти по европейски програми и квалификация на специалисти със сродни библиотеки, поддържа връзки с фондации, сродни културни институции, чуждестранни културни и научни центрове, културните служби на чуждестранните посолства у нас дават възможност за непрекъснатото обновяване и обогатяване на фонда на чуждоезиковите читални. Важно място в дейността на библиотеката заемат културните връзки с българите от Западните покрайнини, както и методическата помощ за библиотеката на Българския културен център в Димитровград, Югославия.

Особено място в културната дейност на Столичната библиотека заема работата с децата. С цел да се привличат все повече малки читатели специализираният детско-юношески отдел работи по текущи програми чрез разнообразни форми, надхвърлящи чисто библиотечната му дейност.

Възобновена е и издателската дейност на библиотеката с детското образователно списание с религиозна насоченост “Християнче в новия век” и публикуваните библиографии в Интернет страницата й.

Коментари