За контакти

СОФИЯ

 

София - 1528
ул. "Неделчо Бончев" №10


Ефирен телефон - +359878409090

office@bssmedia.bg

 

Доставчик - “Агенция Атлантик” ЕООД

 

Съвет за Електронни Медии
гр. София, бул. „ Шипченски проход” 69
тел.: 02/ 9708810

www.cem.bg office@cem.bg

 

ПЛОВДИВ

 

ул. „Кавала” 20
п.к. 1407
тел./факс: 032/ 640 260

office@bssmedia.bg

 

Свържи се с нас