На среща с Елена Бозова

Работно време
Снимка от Magic

Едно предаване за края на работното време. Място на идеи за възможните радостни срещи , когато вечерта е още млада. На среща пред театъра , киното или мястото , което свири любимата ти музика. Време за спокоен тон, увлекателни истории на песни , филми и събития от миналото и наши дни. Една заслужена лекота след работния ден.