Ден на гладкия крак

Гладки крака

Печеливши:
Мила Москова Милър  - София
Камелия Георгиева Койнова - Пловдив
Владимир Мирославов Младенов - София

8-ми март е ден на колежката, ден на жената, ден на еманципацията и равните права, пада се петък, 8-ми март е ден като ден може би, но вече няма да е така.

8-ми март ще бъде ден на гладкия крак. И то не само на единия. А и на двата. Ако искаш кракът, който те гали под одеалото да има по-малко косми от твоя, регистрирай за участие любимата си жена и на 8-ми март, а Митко ще изтегли три чифта крака, които ще бъдат по-гладки от другите. Защото един гладък крак не е достаъчен. Нека бъдат два.

За един по-гладък свят.

Период на играта: 26 февруари - 08 март 2024
Награди: 3 пакета лазерна епилация цели крака за цяла година от G Point
Наградите са осигурени от: „ДЖИ ПОЙНТ ГРУП”ООД, ЕИК 206668695, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, р-н Централен, ул.“Родопи“ 22,ет.3, представлявано от Лилия Гюдюлева

Играта приключи.