„Каритас България“ стартира поредното издание на кампанията „Защото СМЕ ХОРА!“

29 ноември 2023
Каритас България
Снимка от Каритас България

До 2060 г. броят на хората на възраст 65 и повече години в България ще се увеличи до 31%. Въпреки тази тенденция на застаряване на населението в страната ни, няма достатъчни и разнообразни модели на медико-социални грижи в домашна среда, които да отговорят на нуждите на българските пенсионери и които да им помогнат да изживеят старините си достойно.

На 27 ноември „Каритас България“ стартира поредното издание на кампанията „Защото СМЕ ХОРА!“, която ще продължи до 31 януари 2024 г. Чрез нея организацията иска да помогне на над 500 възрастни хора от 12 градове и села в България с професионални здравни и социални грижи, предоставени директно в техните домове.

Голяма част от възрастните хора в България страдат от сериозни здравословни проблеми, прогресиращи с увеличаване на възрастта. Те изпитват различни по вид и степен затруднения, водещи до понижаване на качеството им на живот. 

„Когато не се чувства добре, ми е много трудно да намеря превоз, за да го закарам на лекар, защото нашият личен лекар се намира в другия квартал“ – споделя 70-годишната Тереза, която се грижи за съпруга си, прекарал тежък инсулт. - „Понякога викам Бърза помощ или се моля от човек на човек да ни закара до болницата. В такива моменти много ми се иска да има някой до мен, на когото да разчитам, някой който да ми помогне“. 

„Нямаме аптека. Лекар – също. Той идва само в един ден от седмицата, за 1-2 часа. Сега, ако потърсите лекар или сестра – няма. Ако стане нещо спешно, Бог да спасява човека, иначе няма кой.“ – споделя 83-годишния Кольо, който живее в малко село в Южна България. 

В подобна ситуация се намират много български пенсионери, които имат затруднен достъп до отговарящи на нуждите им здравни и социални услуги и това ги поставя в ситуация на голяма уязвимост.

За да помогне на възрастните хора да се справят с предизвикателствата на старостта и болестта, „Каритас“ вече 21 години извършва услугата „Домашни грижи“. Тя се осъществява от мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, които посещават възрастните хора в собствените им домове и им помагат с професионални грижи, съобразени с индивидуалните им здравословни и социални потребности. 

Грижите в домашна среда оказват както професионална, така и човешка подкрепа, основаваща се на уважение, зачитане на достойнството и потребностите на всеки възрастен човек. Те помагат на възрастните хора да запазят своята самостоятелност, да се справят по-лесно с ежедневните си дейности и най-вече – да продължат да живеят с достойнство в обичайната си среда, където е протекъл животът им. 

Набраните от кампанията „Защото СМЕ ХОРА“ средства ще подпомогнат мобилните екипи от специалисти на „Каритас“ да продължават да посещават в домовете им над 500 възрастни хора от различни региони в България и да им помагат с професионални грижи, внимание и добро отношение да изживеят старините си достойно. 

Каузата може да бъде подкрепена по някои от следните начини:

  • Изпращане на SMS с текст DMS CARITAS на 17777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.
  • Постоянно месечно дарение на стойност 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори).
  • Дарение по банков път:

КБС Банк България
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане: Домашни грижи на „Каритас“
Титуляр на сметката: „Каритас България“

  • Онлайн дарение през сайта на „Каритас България“: www.caritas.bg 

„Каритас България” е сдружение с обществена полза, осъществяващо социална дейност в подкрепа на уязвими хора. Създадена през 1993 г. от Епископската конференция на Католическата църква, „Каритас България” е федерация на независими организации: „Каритас Витания“, „Каритас Русе“ и „Каритас София“. Част е от „Каритас Интернационалис”, заедно с още 162 организации от цял свят. „Каритас България“ следва мисията за изграждане на справедливо и хуманно общество, в което всички хора, най-вече крайно бедните, могат да живеят пълноценно. В изпълнение на това, подпомага своите организации членки в извършването на социална дейност в подкрепа на: възрастни хора, деца и младежи в риск, деца, младежи и възрастни с увреждания, бездомни хора и бежанци. 

Новини