Вдигат такса битови отпадъци в Габрово и селата

От януари промилът нараства от 3,1 на 3,6 и за такса "битови отпадъци", определяна на база данъчната оценка на имотите.

06 януари 2022
social
Снимка от unsplash.com

От началото на 2022 година габровци ще плащат по-висока цена за таксата за битови отпадъци. Увеличението е с 16,4 процента за града и за селата. Решението е взето от местния Общински съвет, съобщиха от общината.

Общинската администрация е поискала увеличението на таксата с мотиви за повишените цени на горивата, електрическата енергия, материалите и минималната работна заплата.

От януари промилът нараства от 3,1 на 3,6 и за такса "битови отпадъци", определяна на база данъчната оценка на имотите.

Освободени от заплащане на таксата за 2022 година са общинските и държавните училища, както и Центърът за специална образователна подкрепа. Техническият университет в Габрово ще заплаща такса битови отпадъци в размер на 50 на сто от дължимата сума.

Таксата за битови отпадъци е услуга, съставена от три компонента - събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръженията и инсталациите, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване, обясняват от общината.

Новини